home   hoe het werkt   tekenen   contact

Zetwerk Bestellen bij je eigen zetterij   |   Helpdesk: 06 10 900 195 (7 dagen 10:00 uur t/m 22:00 uur)


 

Algemene voorwaarden

Bestel zetwerk is ervoor bedoeld om mensen die zetwerk willen bestellen de gelegenheid te bieden dit te doen middels het gebruik van het tekenprogramma van ZetwerkApp.nl

De aanbieder van dit programma: Daan websolutions gevestigd op het Noordereind 3 a 4012 BT te Kerk Avezaath, zal er zijn uiterste best voor doen dit programma tegen betaling van de voorgestelde credits prijs van maximaal € 0,05 per verzonden tekening, zo soepel mogelijk te laten verlopen. Toch kunnen er zich in het programma fouten voordoen die er wellicht toe bijdragen dat de ontvanger van de tekeningen niet exact begrijpt wat de verzender bedoelde. Het invoeren van de juiste gegevens tijdens een bestelprocedure zijn dus van evengroot belang als de zijdelingse communicatie tussen beide partijen.

Daan websolutions is weliswaar de maker van het programma en onderhoudt het programma, maar zal zich in geen enkel geval aansprakelijk stellen voor de juistheid van de tussen afnemer en aanbieder geschiedde communicatie middels dit programma. Er wordt hierbij benadrukt dat er altijd een extra communicatielijn als telefoon of fax gebruikt dient te worden, om te garanderen dat de ontvanger ontvangt wat de verzender bedoelde.

De gebruiker van het programma, of deze nu verzendt of ontvangt, geeft toestemming om Daan websolutions automatisch te laten incasseren van de bankrekening van de gebruiker. Hiertoe geeft de gebruiker zijn bankgegevens door deze aan te geven tijdens de registratie. Deze kan dan ook aangeven hoe hoog het bedrag is wat telkens automatisch mag worden geïncasseerd. De geïncasseerde bedragen kunnen binnen 8 weken na incasso worden gestorneerd.

Gebruikers gegevens van uitgenodigde gebruikers worden gecodeerd opgeslagen. Deze codering is ervoor ontworpen dat wij niet direct kunnen inzien wie deze gebruikers zijn, tot op het moment dat de connectie met zo'n uitgenodigde gebruiker wordt verbroken. Idien de hoofdgebruiker zijn account laat verwijderen, zal de codering van zijn sub-gebruikers worden werwijderd en zullen deze weer zichtbaar worden voor Daan websolutions, voor eventuele verdere communicatie.

Daan websolutions behoudt zich te allen tijde het recht om een gebruiker van het programma te verwijderen en te weren. Het gebruik van het programma is dus geen recht.
Het onrechtmatig gebruik van het programma is niet toegestaan en zal met rechtsmiddelen worden bestreden.

Gebruiken van het programma geschiedt te goeder trouw en gaat niet met contracten gepaard. Zolang er credits in je account staan kan het programma worden gebruikt. Het niet hebben van credits, kan er voor een ontvanger (zetterij) toe leiden dat deze geen tekeningen meer ontvangt en dat de verzender een waarschuwing krijgt welke deze daarvan op de hoogte stelt. De verzender kan altijd prijzen opvragen zolang deze er voor betaald. Indien zijn zetterij geen credits meer heeft zal de verzender worden voorgesteld de connectie met de ontvanger te verbreken, om vervolgens prijsaanvraag te kunnen doen.

© 2024 Daan websolutions

google play